Datenschutz-Bestimmungen

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Bettys Home z siedzibą w Poznaniu (61-457), Wiklinowa 5b/45
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, m. in. utrzymanie Konta, realizowanie Twoich zamówień, kontakt związany z wykonywaniem umowy.
W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe:
1. W celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z Konta podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli posiadasz Konto;

2. W celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń.Podstawą przwarzania jest uzasadniony interes Betty's Home (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m. in. o historii Twoich zamó, kowiekajicń, kowiekajicń nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

3. W celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przwarzania jest prawnie uzasadniony interes Betty’s Home (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego naszego rodo

4. W celu kierowania do Ciebie przez Betty’s Home treści marketingowych. Podstawą prawną przwarzania jest uzasadniony interes Betty’s Home (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (Newsletter) drogą elektroniczną.

5. Twoje dane osobowe będą przwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że ​​mogą być także tymczasowo przechowywane i przwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnia>
W zakresie, w jakim podstawą przwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?“). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momentencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak możesz się z nami skontaktować?”.
Komu udostępniamy Twoje dane?
W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Bettys Home, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji.Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, inni podwykonawcy zewnętrzni
Jakie masz prawa?
W związku z przwarrzaniem przez Betty’s Home Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:
– możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych.

– możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Betty’s Home je przetwarzało) lub ograniczenia przwarzało.

– możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie.

– w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Betty’s Home odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji „Dlaczego prze?”);

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

Jak możesz się z nami skontaktować?
Zawsze możesz napisać na adres: Bettys Home Beata Malujda, Poznań (61-457) ul. Wiklinowa 5b/45 lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail kamil@bettyshome.pl
.